Aktuality

Prehľad aktuálnych informácií, ktoré by vás mohli zaujímať

Výkup zveriny v Rohožníku

Dovoľujeme si vás informovať, že PZ HÔRKA Rohožník v spolupráci s firmou ITALZVER s.r.o., Svätoplukovo pripravilo službu vo výkupe zveriny pre tohto slovenského spracovateľa.

Zberné stredisko na výkup zveriny je zriadené na bývalej farme Rohožník spoločnosti Agropartner s.r.o., Dušnica č. 407, 906 38 Rohožník (pri vjazde do Rohožníka od obce Kuchyňa odbočka vľavo). Zberné stredisko je registrované RPVS Senec podľa § 40 ods. 5 zákona č. 39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti.

Výkup zveriny sa vykonáva podľa aktuálne platného Cenníka výkupu, cenníku je uvedený aj popis zaraďovania do jednotlivých tried. Zodpovednou osobou za PZ HÔRKA Rohožník je p. Roman Chibeľ, tel.: 0905-315945. V súčasnosti je čas výkupu zveriny určený na každý pondelok od 6:00 do 9:00 hod. a štvrtok od 17:00 do 19:00. V prípade záujmu je PZ HÔRKA Rohožník pripravené zabezpečiť výkup zveriny aj v ostatných pracovných dňoch.

Bližšie informácie o spoločnosti ITALZVER sú dostupné na webovej stránke www.italzver.sk

Veríme, že táto služba pomôže riešiť problém poľovných združení s odbytom zveriny a  zabezpečením potrebných finančných prostriedkov pre činnosť PZ.

 

         Vladimír Chovan

predseda PZ HÔRKA Rohožník

 

Príloha: cenník a podmienky výkupuDokumenty na stiahnutie

Obvodná poľovnícka komora Malacky

Adresa Mapa »

OPK Malacky
Kollárova 892
901 01 Malacky

Stránkové dni

Pondelok: 8:00 - 16:00
Streda: 8:00 - 18:00
Piatok: 8:00 - 12:00

Kontakt

Telefón: 0903 459 463
Mobil: 034/774 28 61
E-mail: malacky@opk.sk