Aktuality

Prehľad aktuálnych informácií, ktoré by vás mohli zaujímať

Usmernenia k lovu diviačej zveri vzhľadom na AMO

Ústredný riaditeľ štátnej veterinárnej a potravinovej správy SR Jozef Bíreš dňa 15. 08. 2019 pod č.j. 02848/2019 v súlade s § 6 ods. 5 písm. a) bod 4 zákona č. 39/2007 Z. z.o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov vydal nariadenie k intenzívnemu lovu diviačej zveri, pričom je možné použiť:

 

➢ zakázaný spôsob lovu podľa § 65 ods. 2 písm. c) a k) zákona č. 274/2009 Z. z. poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov(za iných okolností trestný čin):

• použitie noktovízorov, ktoré nemajú svoju vlastnú zámernú osnovu; To znamená, že poľovník môže použiť len prístroj, ktorý nemá svetelnú osnovu. Prístroje, ktoré nemajú svetelnú osnovu sú predsádky, tie sa nasádzajú na klasickú optiku a zámerný kríž sa nachádza na optike. Nie je možné použiť iný prístroj ako napríklad prístroj na nočné videnie = infra, termokamery alebo digitálne zameriavače, ktoré majú zámernú osnovu. Poľovník, ktorý používa takýto prístroj osadený na zbrani sa dopúšťa trestného činu nedovoleného ozbrojovania a obchodovania so zbraňami podľa § 284 Trestného zákona, za čo mu hrozí trest odňatia slobody od 3 do 8 rokov. Ak by poľovník k lovu použil prístroj na nočné videnie dopustí sa trestného činu pytliactvo
a podľa § 310 ods. 1 ods. 2 písm. c) Trestného činu za čo mu hrozí trest odňatia slobody do 3 rokov.

• použitie zdrojov umelého osvetlenia a zariadení na osvetľovanie terčov; Zdrojom umelého osvetlenia sa myslí osvetľovanie motorovým vozidlom alebo používanie bateriek.

 

➢ nesprávny spôsob lovu podľa § 65 ods. 3 písm. d), e), i) a k) zákona č. 274/2009 Z. z. poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, a to (za iných okolností priestupok):

• loviť diviačiu zver v noci s použitím výkonnej pozorovacej a streleckej optiky alebo s použitím zdrojov umelého osvetlenia alebo zariadením na osvetľovanie terčov;

• loviť diviačiu zver postriežkou vo vzdialenosti kratšej ako 100 m od hranice poľovného revíru, Tu sa hranica znížila z 200 m na 100 m. Samozrejme, že poľovník ak loví 100 m od hranice môže loviť zver len vo vlastnom poľovnom revíri.

• loviť diviačiu zver na poľovných pozemkoch, na ktorých sa súčasne vykonávajú poľnohospodárske práce po predchádzajúcej dohode s užívateľom poľovného pozemku; Toto v minulosti nebolo možné. Do teraz nebolo ani presne určené v akej vzdialenosti od vykonávania poľnohospodárskych prác nie je možné loviť. Problém bol aj v určení hranice pozemku kde sa vykonávali poľnohospodárske práce. Týmto je to jednoduchšie. V minulosti to bol problém aj preukázať takúto protiprávnu činnosť. Samozrejme, že je potrebné dbať na bezpečnosť pri love aby nedošlo k zraneniu osôb. Pozor loviť zber z vozidiel alebo z pracovných strojov je zakázaný.

• loviť diviačiu zver aj v prípade, že nemajú schválený plán chovu a lovu pre diviačiu zver alebo jej lov nebol povolený. Diviačia zver sa v súčasnosti loví bez ohľadu na vek, pohlavie a čas. Tento bod umožňuje loviť diviačiu zver aj v poľovných revíroch, kde nie je v pláne lovu lov diviačej zveri.

Obvodná poľovnícka komora Malacky

Adresa Mapa »

OPK Malacky
Kollárova 892
901 01 Malacky

Stránkové dni

Pondelok: 8:00 - 16:00
Streda: 8:00 - 18:00
Piatok: 8:00 - 12:00

Kontakt

Telefón: 0903 459 463
Mobil: 034/774 28 61
E-mail: malacky@opk.sk