Aktuality

Prehľad aktuálnych informácií, ktoré by vás mohli zaujímať

UPOZORNENIE pre držiteľov končiaceho poľovného lístka

Upozorňujeme držiteľov poľovného lístka s trvalým pobytom v územnej pôsobnosti Obvodnej poľovníckej komory – Malacky a s končiacou platnosťou ich poľovného lístka dňa 31.12.2019, že ak majú záujem o predĺženie svojho poľovného lístka – majú povinnosť v zmysle zákona o poľovníctve podať si „Žiadosť o vydanie / predĺženie platnosti poľovného lístka“ s prílohami najneskôr do 30 dní pred uplynutím platnosti t.j. do 30. novembra 2019.

Poplatky za predĺženie:

1-ročný  5 EUR
5-ročný 20 EUR
10-ročný 40 EUR
PL s neobmedzenou platnosťou* 40 EUR

 *nad 62 rokov


Poplatky za členské a poistné:

1 rok 20 EUR
5 rokov 100 EUR
10 rokov 200 EUR

 

Viac informacii tu

Obvodná poľovnícka komora Malacky

Adresa Mapa »

OPK Malacky
Kollárova 892
901 01 Malacky

Stránkové dni

Pondelok: 8:00 - 16:00
Streda: 8:00 - 18:00
Piatok: 8:00 - 12:00

Kontakt

Telefón: 0903 459 463
Mobil: 034/774 28 61
E-mail: malacky@opk.sk