Aktuality

Prehľad aktuálnych informácií, ktoré by vás mohli zaujímať

Stretnutie nezaradených pred Výročnou konferenciou OPK 2024

Obvodná poľovnícka komora Malacky v zmysle pokynov Prezídia SPK k uskutočneniu výročných konferencií OPK a na základe § 18 ods. 2 Stanov SPK, pozýva na stretnutie držiteľov platných poľovných lístkov s trvalým pobytom v okrese Malacky, ktorí nie sú členmi poľovníckej organizácie vykonávajúcich právo poľovníctva v poľovných revíroch v pôsobnosti OPK Malacky.

Stretnutie sa uskutoční 24. 7. 2024 od 18:00 hod. v Poľovníckom dome v Malackách, ul. J.Kollára 892/12 za účelom voľby zástupcov na III. výročnú konferenciu OPK Malacky.

 

III. Výročná konferencia Obvodnej poľovníckej komora Malacky sa uskutoční 5.9.2024.

 

Program stretnutia:

1.Otvorenie

2.Voľba volebnej a návrhovej komisie

3. Diskusia k činnosti OPK Malacky

4.Voľba zástupcov na III. Výročnú konferenciu Obvodnej poľovníckej komory Malacky

5. Uznesenie

6. Záver

 

S pozdravom                                                                                       

"Prírode a poľovníctvu zdar"

 

      Miroslav Kopiar                                  

predseda OPK Malacky

 

Obvodná poľovnícka komora Malacky

Adresa Mapa »

OPK Malacky
Kollárova 892
901 01 Malacky

Stránkové dni

Pondelok: 8:00 - 16:00
Streda: 8:00 - 18:00
Piatok: 8:00 - 12:00

Kontakt

Telefón: 0903 459 463
Mobil: 034/774 28 61
E-mail: malacky@opk.sk