Aktuality

Prehľad aktuálnych informácií, ktoré by vás mohli zaujímať

MPaRV SR: Stanovisko k organizovaniu spoločných poľovačiek počas lockdown-u

Vláda SR uznesením č. 804 zo 16.12.2020 obmedzila slobodu pohybu a pobytu zákazom vychádzania od 19. decembra 2020 v čase od 05.00 hod. do 01.00 hod. nasledujúceho dňa, obmedzenie končí uplynutím 29. decembra.

V uznesení sú vymenované jednotlivé výnimky zo zákazu vychádzania.
Podľa časti B bodu 14 sa zákaz vychádzania nevzťahuje na pobyt v prírode, vrátane individuálneho športu v prírode a cestu späť. Dôvody pobytu v prírode nie sú v uznesení špecifikované.
Pod pobytom v prírode sa teda podľa názoru ministerstva rozumie aj pobyt v prírode za účelom lovu zveri individuálnym spôsobom lovu.
Účelom vydaného uznesenia je znížiť mobilitu občanov a zamedziť ich stretávaniu a zhromažďovaniu, s cieľom spomaliť šírenie COVID-19. V časti E v bode E.6 sa preto odporúča všetkým osobám vyhýbať sa blízkemu kontaktu osôb s inými osobami aj v exteriéri. Pri spoločných poľovačkách k takýmto kontaktom môže dochádzať.

Podľa posúdenia Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky nie je v predmetnom uznesení vlády výnimka zo zákazu vychádzania pre organizovanie spoločných poľovačiek.

Ministerstvo vydalo 16.12.2020 mimoriadne povolenie lovu diviačej zveri v čase ochrany č. 12680/2020-730, ako aj mimoriadne povolenie lovu inej raticovej zveri v čase ochrany č. 12661/2020-730. Užívatelia poľovných revírov teda budú mať možnosť loviť zver aj po uplynutí vyhláškou určeného času lovu. Takisto spoločné poľovačky budú môcť organizovať celoročne, v závislosti od platných opatrení vydaných v súvislosti s COVID-19, ako aj prípadných opatrení vydaných jednotlivými regionálnymi veterinárnymi a potravinovými správami v súvislosti s africkým morom ošípaných.

Ing. Bibiana Kapustová
riaditeľka odboru

 

Zdroj: www.polovnickakomora.skDokumenty na stiahnutie

Obvodná poľovnícka komora Malacky

Adresa Mapa »

OPK Malacky
Kollárova 892
901 01 Malacky

Stránkové dni

Pondelok: 8:00 - 16:00
Streda: 8:00 - 18:00
Piatok: 8:00 - 12:00

Kontakt

Telefón: 0903 459 463
Mobil: 034/774 28 61
E-mail: malacky@opk.sk