Aktuality

Prehľad aktuálnych informácií, ktoré by vás mohli zaujímať

Snem OkO SPZ Malacky 2022

Z rozhodnutia RADY OkO SPZ Malacky sa 6.apríla 2022 od 18:00 hod v zasadačke Poľovníckeho domu v Malackách uskutoční V. Okresný snem Slovenského poľovníckeho zväzu Malacky.

Program:

1. Otvorenie snemu

2. Schválenie programu snemu, rokovacieho a volebného poriadku               

3. Voľba mandátovej, volebnej a návrhovej komisie

4. Správa o činnosti OkO SPZ Malacky od ostatného snemu OkO SPZ Malacky, vyhodnotenie hlavných smerov činností OkO SPZ Malacky a uznesenia ostaného snemu.

5. Správa Dozornej rady

6. Návrhy na zmenu Stanov SPZ, pripomienky k Zákonu o poľovníctve.

7. Program činnosti OkO SPZ Malacky na nasledujúce obdobie

8. Diskusia

9. Správa mandátovej komisie

10. Voľba orgánov OkO SPZ Malacky / Predsedu a členov Predstavenstva OKO, Predsedu a členov Dozornej rady, dvoch delegátov na XII. snem SPZ

11. Správa volebnej komisie o výsledku volieb

12. Správa návrhovej komisie, predloženie návrhu na uznesenie a jeho schválenie

13. Zakončenie snemu

 

RADA OkO SPZ na svojom zasadnutí taktiež rozhodla o pozvaní zástupcov členov SPZ registrovaných v Okresnej organizácií SPZ Malacky, ktorí nie sú členmi žiadnej poľovníckej organizácií alebo sú členmi PZ SPZ v inom okrese.

V zmysle tohto rozhodnutia Vás pozývame na stretnutie, ktorého cieľom je poskytnutie informácií o činnosti Okresnej organizácie SPZ v Malackách a voľba Vašich zástupcov na okresný snem OkO SPZ.

Stretnutie sa uskutoční 4. apríla 2022 od 17:00 hod v Poľovníckom dome na Kollárovej ulici č. 892 V Malackách.

 

 S pozdravom "Poľovníctvu a prírode zdar"

 

 

                                                                    Miroslav Kopiar

                                                          predseda OkO SPZ Malacky

Obvodná poľovnícka komora Malacky

Adresa Mapa »

OPK Malacky
Kollárova 892
901 01 Malacky

Stránkové dni

Pondelok: 8:00 - 16:00
Streda: 8:00 - 18:00
Piatok: 8:00 - 12:00

Kontakt

Telefón: 0903 459 463
Mobil: 034/774 28 61
E-mail: malacky@opk.sk