Aktuality

Prehľad aktuálnych informácií, ktoré by vás mohli zaujímať

Skúška z poľovníctva 2020

V zmysle skúšobného poriadku - § 39 až 51 vyhlášky 344/2009 Zákona o poľovníctve Z.z. organizuje OPK Malacky skúšku z poľovníctva a doplnkovú skúšku na získanie spôsobilosti držania zbrane a streliva, ktorá sa uskutoční 27.júna 2020 (t.j. v sobotu) od 8:00 hod v obci Závod, v priestoroch Základnej školy. Skúšky sa uskutočnia podľa aktuálnych nariadení Úradu verejného zdravotníctva SR a pokynov SPK

Zatiaľ platí povinnosť nosenia ochranného rúška, dezinfikácia rúk a dodržiavanie 2 m odstupu medzi účastníkmi skúšok. Skúška sa uskutoční bez spoločného nástupu a záverečného hodnotenia. Organizátor skúšky nezabezpečuje občerstvenie ani stravu. Vysvedčenia zo skúšky z poľovníctva si úspešní uchádzači prevezmú v kancelárií OPK Malacky od 29.6.2020.

DOPLNKOVÚ SKÚŠKU /§51 vyhlášky č.344/ môže uchádzač vykonať po úspešnom absolvovaní skúšky z poľovníctva. Doplnková skúška sa začne od 10:00 hod v dvoch miestnostiach na prízemí Základnej školy.

 

S pozdravom „Lovu a prírode zdar ! „

 

Ing. Bohumil Antálek                                                 Miroslav Kopiar

   vedúci kurzu PPL                                           predseda OkO SPZ Malacky

Obvodná poľovnícka komora Malacky

Adresa Mapa »

OPK Malacky
Kollárova 892
901 01 Malacky

Stránkové dni

Pondelok: 8:00 - 16:00
Streda: 8:00 - 18:00
Piatok: 8:00 - 12:00

Kontakt

Telefón: 0903 459 463
Mobil: 034/774 28 61
E-mail: malacky@opk.sk