Aktuality

Prehľad aktuálnych informácií, ktoré by vás mohli zaujímať

Predlžovanie poľovných lístkov 2021

Držitelia poľovných lístkov, ktorých platnosť končí v roku 2021 sú povinní požiadať o predľženie PL najneskôr do 1.12.2021, t.j. 30 dní pred ukončením jeho platnosti !!!

Žiadosti o predlženie platnosti Poľovných lístkov podľa Zákona č.274/2009 Z.z. o poľovníctve - §51 ost.8 / kancelária OPK Malacky prijíma v stránkové dni, t.j.:

v pondelok od 8:00 hod do 17:00 hod

v stredu od 8:00 hod do 18:00 hod.

v piatok od 8:00 hod do 12:00 hod.

So žiadosťou je potrebné predložiť: 2 x fotografie 3 x 3,5 cm, občiansky preukaz, pôvodný poľ. lístok, preukázať vykonanie kontrolných strelieb resp. účati na streleckých podujatiach, ktoré ich nahrádzajú.

Žiadosť o predĺženie PL doručte do kancelárie OPK (Poľovnícky dom) najneskôr do 1.decembra 2021. t.j. 30 dní pred ukončením jeho platnosti. Po tomto termíne sa PL nepredlžujú, ale vydávajú len nové PL.

Poplatok za predĺženie PL na dobu 1rok = 5 EUR, na 5 rokov = 20 EUR, na 10 rokov = 40 eur

Osobám nad 62 rokov sa vydávajú PL na dobu neurčitú s poplatkom 40 eur.

Osoba, ktorej má byť predĺžený (vydaný) poľovný lístok, musí byť poistená proti škodám spôsobeným pri výkone práva poľovníctva podľa § 52 Zákona o poľovníctve. Okresná organizácia Slovenského poľovníckeho zväzu Malacky so žiadateľom uzavrie požadované poistenie. Poisťovateľ je Allianz – Slovenská poisťovňa,a.s.

Poplatok za poistenie proti škodám + členský popl. SPZ + úrazové poistenie s platnostou na 1 rok = 20 EUR, na 5 rokov = 100 EUR, na 10 rokov = 200 EUR

 

Žiadosť o predĺženie PL si môžete stiahnuť dolu.  Menny zoznam poľovníkov taktiež v prílohe.Dokumenty na stiahnutie

Obvodná poľovnícka komora Malacky

Adresa Mapa »

OPK Malacky
Kollárova 892
901 01 Malacky

Stránkové dni

Pondelok: 8:00 - 16:00
Streda: 8:00 - 18:00
Piatok: 8:00 - 12:00

Kontakt

Telefón: 0903 459 463
Mobil: 034/774 28 61
E-mail: malacky@opk.sk