Aktuality

Prehľad aktuálnych informácií, ktoré by vás mohli zaujímať

Nový národný rekord jeleňa z Poľany

Dňa 13. januára Slovenská poľovnícka komora v spolupráci s Generálnym riaditeľstvom LESY SR, š.p. zorganizovala hodnotenie významnej trofeje jeleňa lesného podľa pravidiel Medzinárodnej rady pre poľovníctvo a ochranu zveri CIC - Rady pre hodnotenie trofejí CIC.

Trofej hodnotili senior hodnotitelia CIC prof. Roman Dziedzic z Poľska, Ing. Jaroslav Kostečka, PhD. z Českej republiky, Ing. Tibor Lebocký PhD. a prof. Ing. Juraj Ciberej, CSc zo Slovenska.

Trofej dosiahla hodnotu 253,28 bodov CIC  čo znamená, že sa stala historicky najsilnejšou trofejou ulovenou na území Slovenskej republiky. Nahradila tak doteraz najsilnejšiu trofej jeleňa z roku 1990, ktorá dosahovala hodnotu 249,30 bodov CIC.

PIF a video z hodnotenia: https://youtu.be/JFJioDqezJY

https://polovnickakomora.sk/sk/2910-novy-narodny-rekord-jelena-z-polany.html

Hodnotiaca tabuľka a fotogaléria v príloheFotogaléria

Obvodná poľovnícka komora Malacky

Adresa Mapa »

OPK Malacky
Kollárova 892
901 01 Malacky

Stránkové dni

Pondelok: 8:00 - 16:00
Streda: 8:00 - 18:00
Piatok: 8:00 - 12:00

Kontakt

Telefón: 0903 459 463
Mobil: 034/774 28 61
E-mail: malacky@opk.sk