Aktuality

Prehľad aktuálnych informácií, ktoré by vás mohli zaujímať

Najaktívnejší lovec diviačej zveri 2021/2022

V reakcií na výzvu prezidenta SPK k intenzívnemu lovu diviačej zveri ako účinnému opatreniu proti šíreniu epidémie Afrického moru ošípaných vyhlasuje Obvodná poľovnícka komora Malacky ocenenie o „Najaktívnejšieho lovca diviačej zveri" pri plnení opatrení proti šíreniu AMO za poľ. sezónu 2021/2022.

Podmienky ocenenia:

Prihlášku posiela poľovnícky hospodár a to vyplnením tlačiva podľa údajov z Prílohy č. 8 vyhlášky č.344/2009 Z.z. (Záznam o love zveri , nájdenej ulovenej zveri , použitých značkách ....) predloženého na Chovateľskú prehliadku za poľ. sezónu 2021/2022. Do ocenenia sa nezapočítavajú diviaky ulovené na spoločných poľovačkách. 

Hodnotiteľská komisia OPK Malacky vyhodnotí prihlášky a určí poradie lovcov na prvých 10 miestach, ktorý budú ocenený diplomom a nákupným poukážkami od predajne HOBY Malacky:

1.miesto : nákupná poukážka v hodnote 100 EUR

2.miesto : nákupná poukážka v hodnote 80 EUR

3.miesto : nákupná poukážka v hodnote 50 EUR

4. až 10. miesto : nákupná poukážka v hodnote 30 EUR

 

Upozornenie: prihlášky do vyhodnotenia sa preberajú počas odovzdávania trofejí t.j. do 22.marca 2022 do 12 hod. Vyhlasovanie výsledkov sa uskutoční na aktíve Chovateľskej prehliadky 27 marca 2022 .

 

Prírode a lovu zdar !

                                                                 

Miroslav Kopiar

predseda OPK Malacky

 

(prihláška v prílohe)Dokumenty na stiahnutie

Obvodná poľovnícka komora Malacky

Adresa Mapa »

OPK Malacky
Kollárova 892
901 01 Malacky

Stránkové dni

Pondelok: 8:00 - 16:00
Streda: 8:00 - 18:00
Piatok: 8:00 - 12:00

Kontakt

Telefón: 0903 459 463
Mobil: 034/774 28 61
E-mail: malacky@opk.sk