Aktuality

Prehľad aktuálnych informácií, ktoré by vás mohli zaujímať

Mimoriadne povolenie lovu raticovej zveri 2021/2022

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky ako príslušný orgán podľa § 72 písm. m) zákona č. 274/2009 Z. z. o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, podľa § 56 ods 3. zákona o poľovníctve povoľuje mimoriadny lov na území Slovenskej republiky u týchto druhov zveri:

jeleň lesný
- jednoročná jelenica v termíne od 1.5.2021 do 31.7.2021 vrátane,
- jelienča v termíne od 1.7.2021 do 31.7.2021 vrátane,

daniel škvrnitý 
- jednoročná danielica v termíne od 1.5.2021 do 31.7.2021 vrátane,
- danielča v termíne od 1.7.2021 do 31.7.2021 vrátane,

muflón lesný
- muflón všetky vekové triedy od 1.5.2021 do 31.7.2021 vrátane,
- jednoročná muflónica v termíne od 1.5.2021 do 31.7.2021 vrátane,
- muflónča v termíne od 1.7.2021 do 31.7.2021 vrátane,

na území Slovenskej republiky.

 

Toto mimoriadne povolenie lovu sa nevzťahuje na územie vojenských obvodov, v ktorých podľa § 71 ods. 3 zákona o poľovníctve štátnu správu na úseku poľovníctva vykonáva Ministerstvo obrany Slovenskej republiky.

Loviť uvedenú zver možno v zmysle schváleného plánu chovu a lovu a zmien vykonaných podľa § 30 ods. 10 zákona o poľovníctve, alebo na základe mimoriadneho povolenia lovu vydaného podľa § 56 ods. 1, ods. 2 a ods. 7 zákona o poľovníctve.

Ministerstvo povoľuje mimoriadny lov vyššie uvedených druhov raticovej zveri z dôvodu ochrany majetu, s cieľom predísť neúmerným škodám spôsobených zverou na lesných porastoch a poľnohospodárskych kultúrach.Dokumenty na stiahnutie

Obvodná poľovnícka komora Malacky

Adresa Mapa »

OPK Malacky
Kollárova 892
901 01 Malacky

Stránkové dni

Pondelok: 8:00 - 16:00
Streda: 8:00 - 18:00
Piatok: 8:00 - 12:00

Kontakt

Telefón: 0903 459 463
Mobil: 034/774 28 61
E-mail: malacky@opk.sk