Aktuality

Prehľad aktuálnych informácií, ktoré by vás mohli zaujímať

Chovateľská prehliadka 2019

OPK Malacky organizuje v spolupráci s PZ Malačan Chovateľskú prehliadku trofejí zo zveri ulovenej resp. uhynutej v uplynulej sezóne t.j. od 1.3.2018 so 28.2.2019 v termíne od 19. do 24. marca 2019 v priestoroch EVENT HALL, Priemyselná ulica 5863 Malacky.

1)  Užívateľ poľovného revíru doručí 19.3.2019 od 8:00 do 12:00 hod do sály EVENT HALL 1.poschodie menny zoznam majiteľov trofejí s adresami, riadne ošetrené a štítkami trofejí označené poľovnícke trofeje, záznam o love zveri, jej úhyne, označení a použití zveriny tlač. č. 8 a vyhodnotenie odstrelu. Trofeje alebo dokumentácia k nim prinesené po 12:00 hod nebudú prevzaté a budú sa považovať za Poplatok za každú trofej je 1 EUR.

 

2)  Na chovateľskú prehliadku musí vlastník trofeje predložiť trofej raticovej zveri na lebke spolu so spodnou čelusťou (priviazanou špagátom) okrem spodných čeľusí muflónov, jednoročných jeleňov a danielov, kly diviakov starších ako 3 roky a lebky veľkých šeliem.

Zo zveri ulovenej cudzincami, ak sa trofej nenachádza na území SR, mozno na miesto trofeje predložiť dokumentáciu o nej (v zmysle §14 vyhl.344).

Na chovateľskú prehliadku sa nepredkladá trofej, ktorá je v čase jej konania spracúvaná na výrobu dermoplastického preparátu. Takáto trofej sa musí predložiť na chovateľskú prehliadku v nasledujúcom kalendárnom roku. Namiesto tejto trofeje predkladá jej majiteľ fotografickú dokumentáciu trofeje a potvrdenie od spracovateľa poľovníckej trofeje.

Poľovnícka trofej z uhynutej zveri sa musí predložiť vždy s písomným vyhlásením poľovníckeho hospodára o náleze a fotograficou dokumentáciou nájdenej uhynutej zveri.

Poľovnícka trofej z chorej alebo poranenej zveri sa musí predložiť s písomným vyhlásením poľovníckeho hospodára o ulovení, fotografickou dokumentáciou a s platných veterinárnym potvrdením, že trofej pochádza od chorej alebo poranenej zveri.

Trofej ročného daniela a jeleňa možno predložiť na chovateľskú prehliadku na skrátenej lebke.

Ak sa na chovateľskú prehliadku predkladá trofej zo zveri ulovenej v čase jej ochrany alebo z poranenej zveri ulovenej v čase jej ochrany, predkladá sa aj s kópiou povolenia orgámu, ktorý lov takejto zveri v čase ochrany povolil.

 

3)  Slávnostné otvorenie výstavy trofejí sa uskutočni 23.3.2019 od 10:00 hod za prítomnosti pozvaných hostí, odborníkov na poľovnícku problematiku a verejnosti.

 

4)  Aktív predsedov a poľovníckych hospodárov sa uskutoční 24. marca 2019 od 9:00 hod taktiež v EVENT HALL za účasti pracovníkov OLÚ Malacky a RVPS Senec. Po skončení aktívu budú vystavené trofeje vydávané poľ. hospodárom, resp majiteľom.

 

   Ing. Ivan Schlosser                                                                  Miroslav Kopiar

predseda Poľovníckej komisie                                                  predseda OPK Malacky

 

 

Prílohy na stiahnutie: Štítok trofeje, Súpis trofejí, Záznam o love (príloha č.8)Dokumenty na stiahnutie

Obvodná poľovnícka komora Malacky

Adresa Mapa »

OPK Malacky
Kollárova 892
901 01 Malacky

Stránkové dni

Pondelok: 8:00 - 16:00
Streda: 8:00 - 18:00
Piatok: 8:00 - 12:00

Kontakt

Telefón: 0903 459 463
Mobil: 034/774 28 61
E-mail: malacky@opk.sk