Aktuality

Prehľad aktuálnych informácií, ktoré by vás mohli zaujímať

SD 2018

Kynologická komisia OPK Malacky v spolupráci s PZ Malina Láb organizuje dňa 15-16.decembra 2018 SKÚŠKY DURIČOV

Program a organizačný výbor:

Stretnutie účastníkov:

7:45 hod na poľ. chate PZ Malina Láb (na ceste z Lábu smerom na Jakubov označená odbočka na poľ. chatu a strelnicu PZ Malina Láb

Otvorenie skúšok:

8:00 hod, veterinárna prehliadka, losovanie poradia

 

Riaditeľ skúšok: MUDr. Dominik Mízner

Správca skúšok: Ivan Žaludný

Garant skúšok: Ivan Oslej

Veterinárna služba: MVDr. Peter Pavle

Rozhodcov deleguje SPK

 

Všeobecné podmienky:

Predvedené psy sa skúšajú podľa platného skúšobného poriadku pre SD a musia byť vo veku min. 12 mesiacov. Organizátori nezodpovedajú za škody spôsobené psom, prípadne za jeho stratu alebo poranenie – zodpovedný je vodič psa. Predvedené psy sú klinicky zdraví a sú v imunite proti besnote, psinke, parvoviróze a infekčnej hepatitíde, čo je deklarované vo veterinárnom preukaze psa, ktorý vodič psa pri prezentácií predloží veterinárnej službe.

Organizátori nezodpovedajú za škody spôsobené psom, prípadne za jeho stratu alebo poranenie – zodpovedný je vodič psa.Predvedení psi sú klinicky zdraví a sú v imunite proti besnote, psinke, parvoviróze a infekčnej hepatitíde, čo je deklarované vo veterinárnom preukaze psa, ktorý vodič psa pri prezentácií predloží veterinárnej službe.

Skúšobné poplatky: za psa z OPK Malacky 40 EUR, z iných okresov 60 EUR. Poplatok zašlite na účet IBAN SK 38 5200 0000 0000 1189 5743 alebo ho môžete uhradiť v hotovosti v kancelárií OPK Malacky . Pri platení poplatku až pri prezentácií znášate riziko, že Váš pes nebude prijatý na skúšky z dôvodu nadpočetnosti. Riadne vyplnenú prihlášku s kontak. tel. číslom (e-mailom) doručte na adresu OPK Malacky. Uzávierka prihlášok je 30.11.2018 do 12 00 hod. V prípade, že Vaša prihláška prevyšuje stanovený max. počet účastníkov, telefonicky alebo e-mailom Vám to oznámime. Najlepšie výkony budú ocenené diplomami a vecnými cenami.

Účastníkov SD vyberá kynologická komisia OPK Malacky.          

 

 Ivan Oslej                                                     Miroslav Kopiar

KK OPK Malacky                                        predseda OPK Malacky

Obvodná poľovnícka komora Malacky

Adresa Mapa »

OPK Malacky
Kollárova 892
901 01 Malacky

Stránkové dni

Pondelok: 8:00 - 16:00
Streda: 8:00 - 18:00
Piatok: 8:00 - 12:00

Kontakt

Telefón: 0903 459 463
Mobil: 034/774 28 61
E-mail: malacky@opk.sk