Aktuality

Prehľad aktuálnych informácií, ktoré by vás mohli zaujímať

PF 2021

Kynologická komisia OPK Malacky v spolupráci s PZ Malačan usporiada dňa 23. októbra 2021 (sobota) PREDBEŽNÉ SKÚŠKY FARBIAROV (PF)

Program a organizačný výbor:

Zraz účastníkov:7:45 hod pri poľovníckej chate PZ Malačan - z cesty od Malaciek do Studienky za nadjazdom cez diaľnicu po cca 200 m v zákrute odbočiť mierne doľava a po 50 m prídete na parkovisko pred poľ. chatou. (smer vyznačený šipkami)

Otvorenie skúšok: o 8:00 hod, veterinárna prehliadka, losovanie poradia

Riaditeľ skúšok: JUDr. Imrich Foltýn
Správca skúšok: Pavol Hunady
Garant skúšok: Ivan Oslej
Veterinárna služba: MVDr: Peter Pavle
Rozhodci: deleguje kancelária SPK

Všeobecné podmienky:

Skúša sa podľa platného skúšobného poriadku pre PF ako aj aktuálnych podmienok určených Úradom verejného zdravotníctva SR (opatrenia COVID 19). Organizátori nezodpovedajú za škody spôsobené psom, prípadne za jeho stratu alebo poranenie – zodpovedný je vodič psa. Predvedení psi sú klinicky zdraví a sú v imunite proti besnote, psinke, parvoviróze a infekčnej hepatitíde, čo je deklarované vo veterinárnom preukaze psa, ktorý vodič psa pri prezentácií predloží veterinárnej službe.

Skúšobné poplatky: za psa z OPK Malacky 35 EUR, ostatní 45 EUR. Poplatok zašlite na účet SK38 5200 0000 0000 1189 5743 alebo ho môžete uhradiť v hotovosti v kancelárií OPK. Pri platení poplatku až pri prezentácií znášate riziko, že Váš pes nebude prijatý na skúšky z dôvodu nadpočetnosti.

Riadne vyplnenú prihlášku s kontak. tel. číslom (e-mailom) doručte na adresu OPK Malacky. Rezervácia miesta v skupine podaním prihlášky platí len do uzávierky! Uzávierka prihlášok je 18 októbra 2021. V prípade, že Vaša prihláška prevyšuje stanovený max. počet účastníkov alebo zrušenie skupiny Vám oznámime telefonicky alebo e-mailom.

Najlepšie výkony budú ocenené diplomami a vecnými cenami. Víťaz získa pamätný pohár.

-           

              Ivan Oslej                                                       Miroslav Kopiar

predseda KK OPK Malacky                                    predseda OPK Malacky       

 

Prihláška na stiahnutie nižšie

 Dokumenty na stiahnutie

Obvodná poľovnícka komora Malacky

Adresa Mapa »

OPK Malacky
Kollárova 892
901 01 Malacky

Stránkové dni

Pondelok: 8:00 - 16:00
Streda: 8:00 - 18:00
Piatok: 8:00 - 12:00

Kontakt

Telefón: 0903 459 463
Mobil: 034/774 28 61
E-mail: malacky@opk.sk