Aktuality

Prehľad aktuálnych informácií, ktoré by vás mohli zaujímať

PF 2020

Kynologická komisia OPK Malacky v spolupráci s PZ Malačan usporiada dňa 24. októbra 2020 (sobotu) PREDBEŽNÉ SKÚŠKY FARBIAROV (PF) (po prehodnotení aktuálnych protiepidemiologických opatrení sa PF nerušia)

Program a organizačný výbor:

Zraz účastníkov: 7:45hod pri poľovníckej chate PZ Malačan /z cesty od Malaciek do Studienky za nadjazdom cez diaľnicu po cca 200 m v zákrute odbočiť mierne doľava a po 50 m prídete na parkovisko pred poľ. chatou. / smer vyznačený šipkami /

Otvorenie skúšok: 8:00 hod, veterinárna prehliadka, losovanie poradia

Riaditeľ skúšok: JUDr. Imrich Foltýn
Správca skúšok: Pavol Hunady
Garant skúšok: Ivan Oslej
Veterinárna služba: MVDr: Peter Pavle
Rozhodcov deleguje kancelária SPK  

 

 Všeobecné podmienky:

Skúša sa podľa platného skúšobného poriadku pre PF ako aj aktuálnych podmienok určených Úradom verejného zdravotníctva SR (opatrenia COVID-19) Organizátori nezodpovedajú za škody spôsobené psom, prípadne za jeho stratu alebo poranenie – zodpovedný je vodič psa. Predvedení psi sú klinicky zdraví a sú v imunite proti besnote, psinke, parvoviróze a infekčnej hepatitíde, čo je deklarované vo veterinárnom preukaze psa, ktorý vodič psa pri prezentácií predloží veterinárnej službe.

Skúšobné poplatky: za psa z OPK Malacky 25 EUR, ostatní 35 EUR. Poplatok zašlite na účet SK38 5200 0000 0000 1189 5743 alebo ho môžete uhradiť v hotovosti v kancelárií OPK. Pri platení poplatku až pri prezentácií znášate riziko, že Váš pes nebude prijatý na skúšky z dôvodu nadpočetnosti.

Riadne vyplnenú prihlášku s kontak. tel. číslom / e-mailom / doručte na adresu OPK Malacky. Rezervácia miesta v skupine podaním prihlášky platí len do uzávierky !

Uzávierka prihlášok je 19. októbra 2020. V prípade, že Vaša prihláška prevyšuje stanovený max. počet účastníkov alebo zrušenie skupiny Vám oznámime telefonicky alebo e-mailom.

Najlepšie výkony budú ocenené diplomami a vecnými cenami. Víťaz získa pamätný pohár.

         

        Ivan Oslej                                                 Miroslav Kopiar

predseda KK OPK Malacky                           predseda OPK Malacky       

 

 

Univerzálnu prihlášku si môžete stiahnuť v sekcii Kynologická komisia.

 

Obvodná poľovnícka komora Malacky

Adresa Mapa »

OPK Malacky
Kollárova 892
901 01 Malacky

Stránkové dni

Pondelok: 8:00 - 16:00
Streda: 8:00 - 18:00
Piatok: 8:00 - 12:00

Kontakt

Telefón: 0903 459 463
Mobil: 034/774 28 61
E-mail: malacky@opk.sk