Aktuality

Prehľad aktuálnych informácií, ktoré by vás mohli zaujímať

JSS a JSMP 2021

Kynologická komisia OPK Malacky v spolupráci s PZ Rudava Malé Leváre usporiada dňa 11.septembra 2021 (sobota) Jesenné skúšky stavačov a malých plemien

Program a organizačný výbor:

7:45 hod – prezentácia účastníkov pri poľovníckej chate PZ Malé Leváre (cesta smerom na štrkovňu bude označená)

8:00 hod - otvorenie skúšok, veterinárna prehliadka, losovanie poradia

Riaditeľ skúšok: Anton Jurkovič
Garant skúšok: Ivan Oslej 
Správca: Adrián Kadlíček
Veterinárna služba: MVDr. Peter Pavle
Rozhodcovský zbor: Deleguje Ústredie SPK

 

Všeobecné podmienky:

-          Skúša sa podľa platného skúšobného poriadku pre JSS a MP ako aj aktuálnych podmienok určených Úradom verejného zdravotníctva SR / opatrenia CORONA 19/ Organizátori nezodpovedajú za škody spôsobené psom, prípadne za jeho stratu alebo poranenie – zodpovedný je vodič psa. Predvedení psi sú klinicky zdraví a sú v imunite proti besnote, psinke, parvoviróze a infekčnej hepatitíde, čo je deklarované vo veterinárnom preukaze psa, ktorý vodič psa pri prezentácií predloží veterinárnej službe. Skúšobné poplatky: za psa z OPK Malacky 35 EUR, ostatní 45 EUR. Poplatok zašlite na účet SK38 5200 0000 0000 1189 5743 alebo ho môžete uhradiť v hotovosti v kancelárií OPK. Pri platení poplatku až pri prezentácií znášate riziko, že Váš pes nebude prijatý na skúšky z dôvodu nadpočetnosti. Riadne vyplnenú prihlášku s kontak. tel. číslom / e-mailom / doručte na adresu OPK Malacky. Rezervácia miesta v skupine podaním prihlášky platí len do uzávierky! Uzávierka prihlášok je 6.septembra do 12:00 hod. V prípade, že Vaša prihláška prevyšuje stanovený max. počet účastníkov alebo zrušenie skupiny Vám oznámime telefonicky alebo e-mailom. Najlepšie výkony budú ocenené diplomami a vecnými cenami. Víťaz získa pamätný pohár.

             Ivan Oslej                                                                  Miroslav Kopiar          

predseda KK OPK Malacky                                              predseda OPK Malacky

Obvodná poľovnícka komora Malacky

Adresa Mapa »

OPK Malacky
Kollárova 892
901 01 Malacky

Stránkové dni

Pondelok: 8:00 - 16:00
Streda: 8:00 - 18:00
Piatok: 8:00 - 12:00

Kontakt

Telefón: 0903 459 463
Mobil: 034/774 28 61
E-mail: malacky@opk.sk