Aktuality

Prehľad aktuálnych informácií, ktoré by vás mohli zaujímať

JSS a JSMP 2019

Kynologická komisia OPK Malacky v spolupráci s PZ Rudava Malé Leváre usporiada dňa 14.septembra 2019 (sobota) Jesenné skúšky stavačov a malých plemien

 

Program a organizačný výbor:

 

7 45 hod – prezentácia účastníkov pri poľovníckej chate PZ Malé Leváre (cesta smerom na štrkovňu bude označená)

8 00 hod - otvorenie skúšok, veterinárna prehliadka, losovanie poradia

 

Riaditeľ skúšok: Anton Jurkovič Správca: Adrián Kadlíček
Garant skúšok: Ivan Oslej Veterinárna služba: MVDr. Peter Pavle
Rozhodcovský zbor: Deleguje Ústredie SPK    

 

Všeobecné podmienky:

-          Skúša sa podľa platného skúšobného poriadku pre JSS a MP

-          Organizátori nezodpovedajú za škody spôsobené psom, prípadne za jeho stratu alebo poranenie – zodpovedný je vodič psa

-          Predvedení psi sú klinicky zdraví a sú v imunite proti besnote, psinke, parvoviróze a infekčnej hepatitíde, čo je deklarované vo veterinárnom preukaze psa, ktorý vodič psa pri prezentácií predloží veterinárnej službe.

Skúšobné poplatky: za psa z OPK Malacky 25 EUR, ostatní 35 EUR. Poplatok zašlite na účet SK38 5200 0000 0000 1189 5743 alebo ho môžete uhradiť v hotovosti v kancelárií OPK. Pri platení poplatku až pri prezentácií znášate riziko, že Váš pes nebude prijatý na skúšky z dôvodu nadpočetnosti. Riadne vyplnenú prihlášku s kontak. tel. číslom / e-mailom / doručte na adresu OPK Malacky. Uzávierka prihlášok je 12.septembra do 12:00 hod. V prípade, že Vaša prihláška prevyšuje stanovený max. počet účastníkov, telefonicky alebo e-mailom Vám to oznámime.

-          Najlepšie výkony budú ocenené diplomami a vecnými cenami.

 

 

             Ivan Oslej                                                                   Miroslav Kopiar         

predseda KK OPK Malacky                                             predseda OPK Malacky

Obvodná poľovnícka komora Malacky

Adresa Mapa »

OPK Malacky
Kollárova 892
901 01 Malacky

Stránkové dni

Pondelok: 8:00 - 16:00
Streda: 8:00 - 18:00
Piatok: 8:00 - 12:00

Kontakt

Telefón: 0903 459 463
Mobil: 034/774 28 61
E-mail: malacky@opk.sk