Aktuality

Prehľad aktuálnych informácií, ktoré by vás mohli zaujímať

Fyzická kontrola PUP 2019

V zmysle §75 vyhlášky č. 344 Vás pozývame na kontrolu skutočného stavu poľovne upotrebiteľných psov

 

16.marca 2019 od 13:00 hod do 16:00 hod v Poľovníckom dome v Malackách / I. termín

29.marca 2019 od 16:00 hod do 19:00 hod v Poľovníckom dome v Malackách / II. termín

 

Pri prezentácií  predložte preukaz  o pôvode psa a veterinárny preukaz psa.

 

Veterinárny dozor:  MVDr. Peter Pavle  na požiadanie vykoná prehliadku alebo vakcináciu na náklady majiteľa psa.

           

                                                Ivan Oslej                                                  Miroslav Kopiar  

                  predseda Kynologickej komisie OKO SPZ                   predseda OPK Malacky  Dokumenty na stiahnutie

Obvodná poľovnícka komora Malacky

Adresa Mapa »

OPK Malacky
Kollárova 892
901 01 Malacky

Stránkové dni

Pondelok: 8:00 - 16:00
Streda: 8:00 - 18:00
Piatok: 8:00 - 12:00

Kontakt

Telefón: 0903 459 463
Mobil: 034/774 28 61
E-mail: malacky@opk.sk