Aktuality

Prehľad aktuálnych informácií, ktoré by vás mohli zaujímať

FD 2021

Kynologická komisia OPK Malacky v spolupráci s PZ Rudava Studienka organizuje dňa 2.októbra 2021 (sobota) Farbiarske skúšky duričov (FD)

Program a organizačný výbor:

Zraz účastníkov: 7:45 hod pri chate PZ Rudava Studienka

Otvorenie skúšok: 8:00 hod, veterinárna prehliadka, losovanie poradia

Riaditeľ skúšok: Marián Šafránek 
Správca skúšok: Janka Hesková
Garant skúšok: Ivan Oslej 
Veterinárna služba: MVDr. Peter Pavle
Rozhodcovský zbor: Deleguje Ústredie SPZ

 

Všeobecné podmienky:

Skúša sa podľa platného skúšobného poriadku pre FD ako aj aktuálnych podmienok určených Úradom verejného zdravotníctva SR / opatrenia CORONA 19/ Organizátori nezodpovedajú za škody spôsobené psom, prípadne za jeho stratu alebo poranenie – zodpovedný je vodič psa. Predvedení psi sú klinicky zdraví a sú v imunite proti besnote, psinke, parvoviróze a infekčnej hepatitíde, čo je deklarované vo veterinárnom preukaze psa, ktorý vodič psa pri prezentácií predloží veterinárnej službe.

Skúšobné poplatky: za psa z OPK Malacky 35 EUR, ostatní 45 EUR. Poplatok zašlite na účet SK38 5200 0000 0000 1189 5743 alebo ho môžete uhradiť v hotovosti v kancelárií OPK. Pri platení poplatku až pri prezentácií znášate riziko, že Váš pes nebude prijatý na skúšky z dôvodu nadpočetnosti. Riadne vyplnenú prihlášku s kontak. tel. číslom doručte na adresu OPK Malacky. /môže byť aj e-mailom / Rezervácia miesta v skupine podaním prihlášky platí len do uzávierky!

Uzávierka prihlášok je 27.septembra do 12:00 hod. V prípade, že Vaša prihláška prevyšuje stanovený max. počet účastníkov alebo zrušenie skupiny Vám oznámime telefonicky alebo e-mailom.

Najlepšie výkony budú ocenené diplomami a vecnými cenami. Víťaz získa pamätný pohár.

       

            Ivan Oslej                                                          Miroslav Kopiar

predseda KK OPK Malacky                                    predseda OPK Malacky   

 

Univerzálna prihláška na stiahnutie nižšie     Dokumenty na stiahnutie

Obvodná poľovnícka komora Malacky

Adresa Mapa »

OPK Malacky
Kollárova 892
901 01 Malacky

Stránkové dni

Pondelok: 8:00 - 16:00
Streda: 8:00 - 18:00
Piatok: 8:00 - 12:00

Kontakt

Telefón: 0903 459 463
Mobil: 034/774 28 61
E-mail: malacky@opk.sk