Aktuality

Prehľad aktuálnych informácií, ktoré by vás mohli zaujímať

FD 2020

Kynologická komisia OPK Malacky v spolupráci s PZ Rudava Studienka organizuje dňa 3.októbra 2020 (sobota) Farbiarske skúšky duričov /FD/

Program a organizačný výbor:

 

Zraz účastníkov: 7:45hod pri chate PZ Rudava Studienka
Otvorenie skúšok: 8:00 hod, veterinárna prehliadka, losovanie poradia
Riaditeľ skúšok: Marián Šafránek
Správca skúšok:  
Garant skúšok: Ivan Oslej
Veterinárna služba: MVDr . Peter Pavle
Rozhodcovský zbor: Deleguje Ústredie SPZ

 
Všeobecné podmienky :


- Skúša sa podľa platného skúšobného poriadku pre FD ako aj aktuálnych podmienok určených Úradom verejného zdravotníctva SR (opatrenia COVID-19)

Organizátori nezodpovedajú za škody spôsobené psom, prípadne za jeho stratu alebo poranenie – zodpovedný je vodič psa. Predvedení psi sú klinicky zdraví a sú v imunite proti besnote, psinke, parvoviróze a infekčnej hepatitíde, čo je deklarované vo veterinárnom preukaze psa, ktorý vodič psa pri prezentácií predloží veterinárnej službe.

Skúšobné poplatky: za psa z OPK Malacky 25 EUR , ostatní 35 EUR. Poplatok zašlite na účet SK38 5200 0000 0000 1189 5743 alebo ho môžete uhradiť v hotovosti v kancelárií OPK. Pri platení poplatku až pri prezentácií znášate riziko, že Váš pes nebude prijatý na skúšky z dôvodu nadpočetnosti. Riadne vyplnenú prihlášku s kontak. tel. číslom / e-mailom / doručte na adresu OPK Malacky. Rezervácia miesta v skupine podaním prihlášky platí len do uzávierky!

Uzávierka prihlášok je 28.septembra do 12:00 hod.

V prípade, že Vaša prihláška prevyšuje stanovený max. počet účastníkov alebo zrušenie skupiny Vám oznámime telefonicky alebo e-mailom. Najlepšie výkony budú ocenené diplomami a vecnými cenami. Víťaz získa pamätný pohár.

 

Univerzálnu prihlášku si môžete stiahnuť tu: https://www.opkmalacky.sk/opk-malacky/kynologicka-komisia/

 


           Ivan Oslej                                               Miroslav Kopiar

predseda KK OPK Malacky                           predseda OPK Malacky

Obvodná poľovnícka komora Malacky

Adresa Mapa »

OPK Malacky
Kollárova 892
901 01 Malacky

Stránkové dni

Pondelok: 8:00 - 16:00
Streda: 8:00 - 18:00
Piatok: 8:00 - 12:00

Kontakt

Telefón: 0903 459 463
Mobil: 034/774 28 61
E-mail: malacky@opk.sk