Aktuality

Prehľad aktuálnych informácií, ktoré by vás mohli zaujímať

BL 2021

Kynologická komisia OPK Malacky v spolupráci s PZ Stupava Mast usporiada dňa 5. júna 2021 (sobota) Skúšky v brlohárení (BL) pri dodržiavaní aktuálnych opatrení proti šíreniu koronavírusu COVID-19

Program a organizačný výbor:

Zraz účastníkov

7:45 hod pri umelom brlohu Stupava Mast / nachádza sa na lesnej ceste – odbočka oproti firme DURA na štátnej ceste zo Stupava do Lozorna

Otvorenie skúšok: 

8:00 hod, veterinárna prehliadka, losovanie poradia 

Riaditeľ skúšok Ing. Michal Bocan
Správca skúšok: Milan Svetlák 
Garant skúšok: Ivan Oslej 
Veterinárna služba: MVDr. Radoslav Rigler
Rozhodcovský zbor: Deleguje SPK 

 

Všeobecné podmienky:

Skúša sa podľa platného skúšobného poriadku pre Skúšky v brlohárení. Organizátori nezodpovedajú za škody spôsobené psom, prípadne za jeho stratu alebo poranenie – zodpovedný je vodič psa. Predvedení psi sú klinicky zdraví a sú imúnne proti besnote, psinke, parvoviróze a infekčnej hepatitíde, čo je deklarované vo veterinárnom preukaze psa, ktorý vodič psa pri prezentácií predloží veterinárnej službe.

Prihláška a skúšobné poplatky:

Za psa z OPK Malacky 25 EUR, ostatní 35 EUR. Poplatok zašlite na účet OPK Malacky IBAN SK38 5200 0000 0000 1189 5743 alebo ho môžete uhradiť v hotovosti v kancelárií OPK Malacky. Pri platení poplatku až pri prezentácií znášate riziko, že Vás pes nebude prijatý na skúšky z dôvodu nadpočetnosti. Riadne vyplnenú prihlášku s e-mailovým alebo tel. kontaktom posielajte v 2 exemplároch na adresu OPK Malacky alebo e-mail: malacky@opk.sk.

Uzávierka prihlášok je 31.5. 2021 do 12:00 hod. V prípade, že Vaša prihláška prevyšuje stanovený max. počet účastníkov, telefonicky alebo e-mailom Vám to oznámime.

 

         Ivan Oslej                                                                     Miroslav Kopiar          

predseda KK OPK Malacky                                                predseda OPK MalackyDokumenty na stiahnutie

Obvodná poľovnícka komora Malacky

Adresa Mapa »

OPK Malacky
Kollárova 892
901 01 Malacky

Stránkové dni

Pondelok: 8:00 - 16:00
Streda: 8:00 - 18:00
Piatok: 8:00 - 12:00

Kontakt

Telefón: 0903 459 463
Mobil: 034/774 28 61
E-mail: malacky@opk.sk