Aktuality

Prehľad aktuálnych informácií, ktoré by vás mohli zaujímať

BL 2020

Kynologická komisia OPK Malacky v spolupráci s PZ Stupava Mast usporiada dňa 6. júna 2020 (sobota) Skúšky v brlohárení (BL) pri dodržiavaní aktuálnych opatrení proti šíreniu koronavírusu COVID-19.

Program a organizačný výbor:

  • Zraz účastníkov: 7:45hod pri umelom brlohu Stupava Mast / nachádza sa na lesnej ceste – odbočka oproti firme DURA na štátnej ceste zo Stupava do Lozorna
  • Otvorenie skúšok: 8:00hod, veterinárna prehliadka, losovanie poradia
Riaditeľ skúšok: Ing. Michal Bocan
Správca skúšok: Milan Svetlák
Garant skúšok: Ivan Oslej
Rozhodcovský zbor: Deleguje SPK
Veterinárna služba: MVDr. Radoslav Rigler

Všeobecné podmienky:

-          Skúša sa podľa platného skúšobného poriadku pre Skúšky v brlohárení

-          Organizátori nezodpovedajú za škody spôsobené psom, prípadne za jeho stratu alebo poranenie – zodpovedný je vodič psa

-          Predvedení psi sú klinicky zdraví a sú imúnne proti besnote, psinke, parvoviróze a infekčnej hepatitíde, čo je deklarované vo veterinárnom preukaze psa, ktorý vodič psa pri prezentácií predloží veterinárnej službe.

Prihláška a skúšobné poplatky:

Za psa z OPK Malacky 25 EUR, ostatní 35 EUR. Poplatok zašlite na účet OPK Malacky IBAN SK38 5200 0000 0000 1189 5743 alebo ho môžete uhradiť v hotovosti v kancelárií OPK Malacky. Pri platení poplatku až pri prezentácií znášate riziko, že Vás pes nebude prijatý na skúšky z dôvodu nadpočetnosti. Riadne vyplnenú prihlášku s e-mailovým alebo tel. kontaktom posielajte v 2 exemplároch na adresu OPK Malacky alebo e-mail: malacky@opk.sk. Uzávierka prihlášok je 31.5. 2020 do 12:00 hod. V prípade, že Vaša prihláška prevyšuje stanovený max. počet účastníkov, telefonicky alebo e-mailom Vám to oznámime.

 

             Ivan Oslej                                                                Miroslav Kopiar         

predseda KK OPK Malacky                                             predseda OPK Malacky

 

 

Univerzálnu prihlášku na skúšky si môžete stiahnuť tu.

Obvodná poľovnícka komora Malacky

Adresa Mapa »

OPK Malacky
Kollárova 892
901 01 Malacky

Stránkové dni

Pondelok: 8:00 - 16:00
Streda: 8:00 - 18:00
Piatok: 8:00 - 12:00

Kontakt

Telefón: 0903 459 463
Mobil: 034/774 28 61
E-mail: malacky@opk.sk