Aktuality

Prehľad aktuálnych informácií, ktoré by vás mohli zaujímať

BL 2019

Kynologická komisia OPK Malacky v spolupráci s PZ Stupava Mást usporiada dňa 25.mája 2019 Skúšky v brlohárení (BL)

Program a organizačný výbor:

Zraz účastníkov:         7:45 hod pri umelom brlohu Stupava Mást - nachádza sa na lesnej ceste, odbočka oproti firme DURA na štátnej ceste zo Stupavy do Lozorna

Otvorenie skúšok:       8:00 hod, veterinárna prehliadka, losovanie poradia

Riaditeľ skúšok:          Ing. Michal Bocan

Správca skúšok:          Milan Svetlák

Garant skúšok:            Ivan Oslej

Rozhodcovský zbor:    Deleguje SPK

Veterinárna služba:     MVDr. Radoslav Rigler

 

Všeobecné podmienky:

-       Skúša sa podľa platného skúšobného poriadku pre Skúšky v brlohárení

-       Organizátori nezodpoevdajú za škody spôsobené psom, prípadne za jeho stratu alebo poranenie – zodpovedný vodič psa

-       Prevedení psi sú klinicky zdraví a imúnni proti besnote, psinke, prvoviróze a infekčnej hepatitíde, čo je deklarované vo veterinárnom preukaze psa, ktorý vodič psa pri prezentácií predloží veterinárnej službe

 

Prihláška a skúšobné poplatky:

Za psa z OPK Malacky 25 EUR, ostatní 35 EUR.

Poplatok zašlite na účet OPK Malacky IBAN SK38 5200 0000 0000 1189 5743 alebo ho môžete uhradiť v hotovosti v kancelárii OPK Malacky. Pri platení poplatku až pri prezentácii znášate riziko, že Váš pes nebude prijatý na skúšky z dôvodu nadpočetnosti. Riadne vyplnenú prihlášku s e-mailovým alebo tel.kontaktom posielajte v 2 exemplároch na adresu OPK Malacky alebo e-mail: malacky@opk.sk

Uzávierka prihlášok je 17.5.2019 do 12:00 hod. V prípade, že Vaša prihláška prevyšuje stanovený max. Počet ôčastníkov, telefonicky alebo e-mailom Vám to oznámime

 

 

            Ivan Oslej                                                                                Miroslav Kopiar

Preseda KK OPK Malacky                                                                   predseda OPK MalackyDokumenty na stiahnutie

Obvodná poľovnícka komora Malacky

Adresa Mapa »

OPK Malacky
Kollárova 892
901 01 Malacky

Stránkové dni

Pondelok: 8:00 - 16:00
Streda: 8:00 - 18:00
Piatok: 8:00 - 12:00

Kontakt

Telefón: 0903 459 463
Mobil: 034/774 28 61
E-mail: malacky@opk.sk