Aktuality

Prehľad aktuálnych informácií, ktoré by vás mohli zaujímať

BL 2018

Kynologická komisia OPK Malacky v spolupráci s PZ Stupava Mast usporiada dňa 16.júna 2018 (sobota) Skúšky v brlohárení (BL)

Program a organizačný výbor:

Zraz účastníkov: 7:45 hod pri umelom brlohu Stupava Mast - nachádza sa na lesnej ceste – odbočka oproti firme DURA na štátnej ceste zo Stupava do Lozorna                                      

Otvorenie skúšok: 8:00 hod, veterinárna prehliadka, losovanie poradia

Riaditeľ skúšok: Ing. Michal Bocan

Správca skúšok: Milan Svetlák

Garant skúšok: Ivan Oslej

Rozhodcovský zbor: Deleguje SPK

Veterinárna služba:  MVDr. Radoslav Rigler                                             

Všeobecné podmienky:

-          Skúša sa podľa platného skúšobného poriadku pre Skúšky v brlohárení

-          Organizátori nezodpovedajú za škody spôsobené psom, prípadne za jeho stratu alebo poranenie – zodpovedný je vodič psa

-          Predvedení psi sú klinicky zdraví a sú  imúnne proti besnote, psinke, parvoviróze a infekčnej hepatitíde, čo je deklarované vo veterinárnom preukaze psa, ktorý vodič psa pri prezentácií predloží  veterinárnej službe.

Prihláška a skúšobné poplatky: BL - za psa z OPK  Malacky 25 EUR, ostatní 35 EUR. Poplatok zašlite na účet OPK  Malacky IBAN SK38 5200 0000 0000 1189 5743 alebo ho môžete uhradiť v hotovosti v kancelárií OPK Malacky. Pri platení poplatku až pri prezentácií znášate riziko, že Vás pes  nebude prijatý na skúšky z dôvodu nadpočetnosti. Riadne vyplnenú prihlášku posielajte v 2 exemplároch na adresu OPK Malacky alebo e-mail: malacky@opk.sk.  Uzávierka prihlášok je 12.6. 2017 do 12 00  hod. V prípade, že Vaša prihláška prevyšuje stanovený max. počet účastníkov, telefonicky alebo e-mailom Vám to oznámime.

Prihlášku si môžete stiahnuť tu.

               Ivan Oslej                                                                      Miroslav Kopiar

predseda KK SPK Malacky                                                  predseda  OPK Malacky

Obvodná poľovnícka komora Malacky

Adresa Mapa »

OPK Malacky
Kollárova 892
901 01 Malacky

Stránkové dni

Pondelok: 8:00 - 16:00
Streda: 8:00 - 18:00
Piatok: 8:00 - 12:00

Kontakt

Telefón: 0903 459 463
Mobil: 034/774 28 61
E-mail: malacky@opk.sk