Poľovnícke organizácie

Zoznam poľovníckych organizácii registrovaných v OPK Malacky

Revír, užívateľ e-mail telefón
     
Pajštún - PZ Pajštún    
PREDSEDA: Ján Holič jozulak@gmail.com 0905 740 163
HOSPODÁR: Igor Brbúch  brbuchigor@azet.sk 0903 422 180 
     
Stupava-Mást - PZ Stupava–Mást    
PREDSEDA: Ing. Mader Jozef  jozefmader@pzstupavamast.sk 0905 609 772
HOSPODÁR: MvDr. Radoslav Rigler  mvdr@rigler.sk 0903 406 627
     
Lozorno - PZ Podhorie    
PREDSEDA: Haramia Ján haramia.jan@gmail.com 0905 401 098
HOSPODÁR: Ing. Bohuš Kuľha   0910 224 302
     
Kuchyňa - Pernek - PZ Podhorák    
PREDSEDA: Peter Šíra svadbaveronika@zoznam.sk 0905 641 322
HOSPODÁR: Mackovič Milan mackovic.family@gmail.com 0905 888 860
     
Zohor - PZ Havran    
PREDSEDA: MVDr. Matlovič Pavol pavolmatlovic@stonline.sk 0905 658 410
HOSPODÁR: Miloš Dudek milos.dudek1com@gmail.com 0948 502 662
     
Láb - PZ Malina    
PREDSEDA: MUDr. Mízner Dominik  mizner@centrum.sk  0903 464 823
HOSPODÁR: Ing. Pavel Kain  pavel.kain@zse.sk  0918 718 629
     
Plavecký Štvrtok - PZ Sokol    
PREDSEDA: Ing. Polák Augustín apolak@stonline.sk 0903 402 732
HOSPODÁR: Havlík Peter   0910 355 926
     
Záhorská Ves - PZ Rozkvet    
PREDSEDA: Ing. Miroslav Svetlík m.svetlik@atlas.sk 0903 257 030
HOSPODÁR: Branislav Valent bvalent@azet.sk 0905 893 575
     
Suchohrad - PZ Suchohrad    
PREDSEDA: Ing. Tomášek Robert  robert.tomasek@monsanto.com 0903 797 675
HOSPODÁR: Mgr. Oliver Felszeghy MBA  oliver.felszeghy@telekom.sk 0903 942 120
     
Jakubov - PZ Jakubov    
PREDSEDA: Stanislav Šimek  mario@mkv.sk 0903 951 604
HOSPODÁR: Jurkáček Jozef  mvk@mvk.sk 0903 788 058
     
Malacky - PZ Malačan    
PREDSEDA: JUDr.Foltýn Imrich  foltyn@inmail.sk 0903 205 662
HOSPODÁR: Ing. Ziegler Marek  ziegler.marek@gmail.com 0910 299 595
     
Kostolište - PZ Záhoran    
PREDSEDA: Deák Miroslav   0905 931 132
HOSPODÁR: Michalovič Boris  borismichalovic@centrum.sk 0905 513 324
     
Gajary - PZ Gajary    
PREDSEDA: Ing. Antálek Bohumil ml. antalek@azet.sk 0905 631 605
HOSPODÁR: Irha Sebastián ml.   0911 917 619
     
Rudava - PZ Rudava Malé Leváre    
PREDSEDA: Kuklovský Jaroslav j.kuklovsky@rcba.sk 0903 445 062
HOSPODÁR: Jurkovič Anton jurkovic@uips.sk 0903 706 991 
     
Velké Leváre - PZ Veľké Leváre    
PREDSEDA: Ing. Dopiera Ján jdopjera@mail.t-com.sk 0903 701 430
HOSPODÁR: Jozef Škrabák   0908 895 452
     
Závod - PZ Závod    
PREDSEDA: Ján Hasák janhasak@hotmail.cz  0908 759 662
HOSPODÁR: Ferdinand Král   0915 762 021 
     
Rudava Studienka - PZ Rudava Studienka    
PREDSEDA: Ing. Milan Čurka pzrudavastudienka@mail.t-com.sk 0903 399 623
HOSPODÁR: Jankovič Jaroslav   0903 229 837
     
Mon Repos - PZ Mon Repos    
PREDSEDA: doc. MUDr. Marián Holomáň CSc marian.holoman@nusch.sk  0907 430 448
HOSPODÁR: Prof. MUDr. Karol Holomáň CSc holoman@ru.unb.sk  0903 277 599
     
Plavecké Podhradie - PZ Plav. Podhradie    
PREDSEDA: Dulanský Ladislav dulansky@agropartner.sk 0905 354 180
HOSPODÁR: Leskovský Ernest leskovsky.e@gmail.com 0905 822 184
     
Sološnica - PZ Sološnica    
PREDSEDA: Ing. Foltýn Ján  j.foltyn@alas.sk  0905 441 083
HOSPODÁR: Ing. Šíra Ladislav  sira@mps.sk  0903 444 436
     
Rohožník - PZ Hôrka    
PREDSEDA: Hudec Stanislav  hudec@liv-epi.sk 0905 609 463
HOSPODÁR: Peter Havlík   havlik.peter@centrum.sk 0918 334 846
     
Dúbrava Gajary - PZ Dúbrava    
PREDSEDA: Ing. Stanislav Haramia haramia.stanislav@gmail.com  0905 329 083
HOSPODÁR: Ing. Andrej Lazar drevolesy@gmail.com  0907 894 468
     
Strmina - PS Karpatius    
PREDSEDA: Ing. Arpád Figura info@sroonline.sk 0903 206 366
HOSPODÁR: Ing. Miroslav Vrábel miroslavvrabel54@gmail.com 0917 814 780
     
Jablonové - PZ Brezina    
PREDSEDA Ing. Pavol Ferenčič pavol.ferencic@gmail.com 0905 304 406
HOSPODÁR Ing. Jozef Horváth slovlov.sro@gmail.com 0905 715 307
     
Plavecký Mikuláš - PZ Plavecký Mikuláš    
PREDSEDA: Peter Kovár p.kovar@azet.sk 0948 322 114
HOSPODÁR: Záhradník Vít   02/64283317
     
Vysoká pri Morave - PZ Hochštetnan    
PREDSEDA:Pavel Benca   0903 275 696
HOSPODÁR: Ján Ševčík sevcikova.jana@gmail.com 0904 401 048
     
Klokoč - PS Roštún    
PREDSEDA: JUDr. Ladislav Tichý ladislav.tichy@genpro.gov.sk   
HOSPODÁR: Milan Tomáš   0918 334 841
     
Sološnica Rohožník - PO Bučková    
PREDSEDA: MUDr. Miloslav Haščák    
HOSPODÁR: Ing. Roman Struhár roman.struhar@lesy.sk 0907 227 968
     
Javorina - PS Salamander    
PREDSEDA: Ing. Vladimír Masár    
HOSPODÁR: Ing. Jozef Grančič grancic@apollohotel.sk 0903 717 251
     
Lozorno - PS Močiarne Lozorno    
PREDSEDA: Doc.MUDr. Ján Chabada   0905 447 257
HOSPODÁR: Norbert Galčík norbert.galcik@lesy.sk 0918 334 802
     
Ružová - PS Ružová    
PREDSEDA: Ing. Vojtech Lampert lampert@chello.sk 0903 705 916
HOSPODÁR: Ing. Eduard Greppel  bednarova@nlcsk.org 0903 773 118
     
Králová-Lesy SR - PS Heštún    
PREDSEDA: Ing. Vojtech Lampert lampert@worldconsult.sk 0903 705 916
HOSPODÁR: Ing. Ivan Danček dancek@post.sk 0905 626 331
     
Korenec - PaOS Ostrovec    
PREDSEDA: Ing. Mário Šimek mario@mkv.sk 0903 454 453
HOSPODÁR: Ing. Jozef Serdel   0903 721 054
     
Prochoť - PZ Podhora Jakubov    
PREDSEDA: Miroslav Vepy vepy@interspedit.sk 0903 706 329
HOSPODÁR: Jozef Rataj jozef.rataj@lesy.sk 0918 334 605

 

Obvodná poľovnícka komora Malacky

Adresa Mapa »

OPK Malacky
Kollárova 892
901 01 Malacky

Stránkové dni

Pondelok: 8:00 - 16:00
Streda: 8:00 - 18:00
Piatok: 8:00 - 12:00

Kontakt

Telefón: 0903 459 463
Mobil: 034/774 28 61
E-mail: malacky@opk.sk