Hodnotiteľská komisia

Komisia pre poľovníctvo a hodnotenie trofejí

Komisia pre poľovníctvo a hodnotenia trojejí:

PREDSEDA: Ing. Ivan Schlosser

Členovia: Anton Jurkovič

Štefan Pavelka

Jozef Škrabák

Ján Ševčík

Miroslav Svetlík

Marcel Šišolák

Martin Serdel

Milan Kubinec

Martin Kováč

Miroslav Dvorák

Alojz Fiala

Michal Schlosser

Oliver Feszeghy

Ľubomír Haramia

Marek Ziegler

Ferdinand Havlík

Boris Michalovič

Branislav Valent

Stanislav Hudec

Marián Krebs

Vladimír Iffka

 

Kritériá chovnosti pre jednotlivé druhy raticovej zveri si možete stiahnut v časti Predpisy.

 Dokumenty na stiahnutie

Obvodná poľovnícka komora Malacky

Adresa Mapa »

OPK Malacky
Kollárova 892
901 01 Malacky

Stránkové dni

Pondelok: 8:00 - 16:00
Streda: 8:00 - 18:00
Piatok: 8:00 - 12:00

Kontakt

Telefón: 0903 459 463
Mobil: 034/774 28 61
E-mail: malacky@opk.sk